Techniki implementacji pożarowej w firmie

Posted on 17/12/2017 7:23am

Wielokrotnie słyszymy w mediach o różnorodnych pożarach budynków, w tym domów czy mieszkań. Najgorsze jest to, iż w pożarach tych nierzadko giną ludzie. Jednak prawdą jest, że niektórych z nich możemy skutecznie uniknąć. Musimy zatem dowiedzieć się, w jaki sposób przeciwdziałać różnorodnym wypadkom spowodowanych ogniem.
gaśnica
Author: Tonnerre Lombard
Source: http://www.flickr.com
Można się wówczas spodziewać szybkiej kontroli. Kto może dokonać podobnych czynności? A więc jeżeli chodzi o PPOŻ Warszawa, kontroli takich może dokonywać jedynie upoważniony przez komendanta PSP w Stolicy strażak lub inna wyznaczona przez komendanta osoba. Niezależnie od tego czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie czy też innej miejscowości, kontroler powinien poinformować właściciela firmy kontrolowanej o planowanych działaniach na 7 dni przed dokonaniem kontroli (w nadzwyczajnych wypadkach na 3 dni przed inspekcją).

Powinniśmy pamiętać, że zarówno w domu, a także w biurze lub pomieszczeniach publicznych, w niezwykle łatwy sposób możemy efektywnie zapobiegać pożarom. W głównym stopniu nie powinniśmy wrzucać niedopałków od razu do kosza na śmieci. Jeśli palimy papierosy w środku budynków, powinniśmy wyrzucać wszelkie niedopałki, popiół czy spalone zapałki. Nigdy nie powinniśmy pozostawiać ich w zasięgu ręki dzieci.

Identyczne reguły panują w każdym domu. Jeżeli palimy papierosy, nigdy nie należy palić w łóżku. Wszelkie zapałki oraz zapalniczki musimy trzymać daleko od dzieci. Nie powinniśmy przechowywać w obiektach mieszkalnych łatwopalnych substancji, a także używać łatwopalnych produktów do usuwania plam.Kontroler skontroluje szerokość i oznakowanie korytarzy ewakuacyjnych, sprawdzi czy drzwi ewakuacyjne są nie są pozastawiane, przeprowadzi kontrolę gaśnic pod względem wymagań formalno-prawnych. Na pewno zostaniemy poproszeni o okazanie pisma zwanego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Inspektor skontroluje prawidłowość tego pisma, jego aktualność (na pismo to składają się między innymi szkice sytuacyjne). Spisaniem takiej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego trudnią się wyspecjalizowane firmy (www.gemmar.com.pl/serwis-gasnic). By przygotować tenże dokument należy wyselekcjonowanej jednostce dostarczyć właściwych danych, tj. specyfikacja stanu technicznego budynku, czy dane na temat prowadzonej działalności oraz o możliwych strefach zagrożonych wybuchem. Równie kluczowe powinny być szkolenia PPOŻ Warszawa.

We wszelkich obiektach, gdzie niebezpieczeństwo wystąpienia ognia jest bardzo duże, powinny być składowane koce przeciwpożarowe lub też gaśnice. W obiektach, w jakich każdego dnia znajduje się bardzo wiele ludzi, koniecznie muszą być zainstalowane urządzenia do wykrywania dymu.Tags: dzieci, drzwi, zapałki, dokumentacja, gaśnica