Przeważnie lekceważona sprawa w przedsiębiorstwach - kilka słów o PPOŻ

Posted on 05/02/2018 4:32pm

Znaczna część naszego społeczeństwa bez wątpienia na co dzień pracuje we wszelkiego rodzaju fabrykach. Statystki bowiem niezwykle jasno pokazują nam, że zdecydowanie największy odsetek zatrudnienia nasze społeczeństwo często znajduje właśnie w tej branży. Taki stan rzeczy bez wątpliwości niesie za sobą pozytywne, ale również w szeregu przypadków negatywne aspekty. W tym miejscu mowa przede wszystkim o aspektach bezpieczeństwa, które niestety po wielokroć nie są szanowane przez naszych pracodawców. Na szczęście w naszym kraju istnieją ogromnie restrykcyjne przepisy, dzięki którym pracownicy na pewno będą posiadać zagwarantowane swoje podstawowe prawa.
na szkoleniu BHP
Author: Campus Party Brasil
Source: http://www.flickr.com
Niemniej pomimo tego ogromnie dużo w tej kwestii zależy od pracodawców, którzy są niejednokrotnie zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa. W praktyce niestety w wielu przypadkach jest to kwestia lekceważona, w takim razie potrzebne nam są liczne zmiany.Kwestia bezpieczeństwa bowiem powinna być nieustannie podkreślana przez nas wszystkich pracodawców, którzy niestety z niezwykle dużym dystansem w szeregu przypadków podchodzą do tego zagadnienia. Na szczęście w wielu przypadkach pracownicy we własnej mierze decydują się na wszelkiego rodzaju szkolenia ppoż Warszawa (wszystko o BHP), dzięki którym są oni w ogromnie dobry sposób wyedukowani na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa, które muszą być koniecznie przestrzegane w każdym zakładzie pracy. W tym miejscu pożądane byłoby również wspomnieć, że w każdej fabryce niewątpliwie znajdować musi się osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia z bezpieczeństwa (opinie o doradztwie BHP), dlatego też w wielu przypadkach firmy zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów z tego niezwykle atrakcyjnego fachu.

Ale! Są zawody w których wkładanie rękawic jest kategorycznie zabronione, np. w trakcie toczenia czy frezowania. Sekunda nierozwagi i nieszczęście gotowe.

Dlatego, tak istotne jest, aby w owych miejscach całkowiciepodporządkować się przepisom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak wiemy przestrzeganie przepisów nie będzie przebiegało jak należy jeżeli nie będzie przeprowadzanych kontroli, więc istotne jest aby utrzymywać nadzór bhp, istotna kwestia to instrukcja ppoż. Zaznajomienie się pracownika z przepisami i zasadami bhp powinno być potwierdzone w formie podpisu. Podpis mówiący, iż pracownik przeszedł szkolenie ma znaczenie dowodowe w chwili niespodziewanych wypadków czy dalszej kwestii odszkodowawczej.

Tags: bezpieczeństwo, praca, dowód, zagadnienia, przypadki, skutek